• Lysner grått og misfarget treverk
  • Sikrer det beste utseende
  • Viktig før beising
  • Fjerner grønnfargen i nytt trykkimpregnert treverk

Lysner treverket så det ser nyslipt ut. Gir et optimalt underlag for ny beis og sikrer at fargen blir riktig

Butinox Terrasselysner lysner treverket effektivt så det ser nyslipt ut. Det gir et optimalt underlag for ny beis og sikrer at fargen blir riktig.

Generelt
Artikkelnummer7031151270182
Leverandørens artikkelnummer9BV0002FVA
Forpakningsmål
Bruttovekt5.05 kg
Høyde29.4 cm
Lengde19.2 cm
Bredde12.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Butinox Terrasselysner

Art nr: 7031151270182
(3)
23500stk
(4700per l)
    Nettlager:
    Selges kun fra butikklager
    Se butikker med varen på lager