• Dirtwash Citrus avfettningsmiddel (75 ml)
 • TF2 Performance smørning (100 ml)
 • Cure-C-Cure punkteringssett
 • Cyclo dekkspaker (3 stk.) og drivhjulsbørste

Sett som inneholder det mest nødvendige for vedlikehold av sykkelen.

Sett som inneholder det mest nødvendige for vedlikehold av sykkelen. Sette inneholder: Dirtwash Citrus avfettningsmiddel (75 ml), drivhjulsbørste, TF2 Performance smørning (100 ml), Cyclo dekkspaker (3 stk.) og Cure-C-Cure punkteringssett.

Generelt
Artikkelnummer5013863060253
Leverandørens artikkelnummerWE06025
Forpakningsmål
Bruttovekt0.4 kg
Høyde3 cm
Lengde26 cm
Bredde24.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H318Gir alvorlig øyeskade.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Dirtwash Essentials vedlikeholdssett

Art nr: 5013863060253
19900
  Nettlager:
  Ikke på lager
  Se butikker med varen på lager
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.